เกี่ยวกับบริษัท
ชื่อภาษาไทย     : บริษัท เบนซอล ไซเคิล จำกัด
ตัวย่อ            : BC
สโลแกน         : The Chamber of Tasteful Riders

รายละเอียดธุรกิจ

1. ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
2. ประกอบกิจการให้บริการหลังการขาย และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
3. ประกอบกิจการการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ เพื่อจำหน่าย และการบำรุงรักษา
4. ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน

ความเป็นมา
คำถามที่พบบ่อยว่า "Benzol" (เบนซอล) แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร?

โดยความหมายของชื่อ “Benzol” เป็นรากศัพท์โบราณของ ของเหลวประเภทปิโตรเลียมในรูปแบบของน้ำมันดิบ (Crude oil) ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน (Benzine) หรือ แกสโซลีน (Gasoline) ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายใน (Internal Combustion Engine) อย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้

ส่วนสโลแกน “The Chamber of Tasteful Riders” หมายถึง “เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ ชุมนุม ของบรรดาเหล่านักขับขี่ผู้มีรสนิยม”